Blueprint onmemory

# Zeeland Nazomerfestival 2019

Blueprint on memory

3, 4, 5 sep

bejubelde dansvoorstelling over de zoektocht naar patronen in de chaos

Als onze herinneringen ons maken wie we nu zijn: wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat als het geheugen hapert? Wanneer herinneringen bewust verdrongen worden? Of onbewust verdwijnen? In Blueprint on Memory, de eerste creatie in Van den Broek‘s project The Memory Loss Collection, tonen de performers mentale en fysieke elementen van geheugenverlies. Desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning vullen de ruimte.

In Blueprint on Memory lopen video, live projectie, muziek, tekst en emoties door elkaar en worden samen één. De performers hebben de controle over beeld en geluid. Ze manipuleren waar ze willen. De letterlijke blauwdruk op de vloer zet het mentale en fysieke geheugen onder grote spanning. Een zoektocht naar patronen in de chaos. Tegelijkertijd ontglipt de mogelijkheid om de herinnering te behouden.

The Memory Loss Collection
De komende jaren verdiept Ann Van den Broek zich in het thema geheugenverlies. Vanuit haar eigen persoonlijke ervaring brengt ze dit in belang toenemende onderwerp onder de aandacht. Dit doet ze aan de hand van voorstellingen, workshops, inleidingen en verbindingen met maatschappelijke organisaties.

Data 3, 4, 5 sep
Aanvang 20u30 
Duur 75 min.
Locatie Studio A58, Middelburg
Prijs €20,- / CJP €17,50

De verdieping

ZNF Lunchtafelgesprek The Memory Loss Collection is Ann Van den Broeks meest recente project, drie voorstellingen over het functioneren van ons geheugen. Het eerste deel, Blueprint on Memory, gaat over geheugenverlies en is geïnspireerd op persoonlijk ervaringen van de choreografe, wiens moeder aan alzheimer leed.
Datum 3 sep
Tijd 12u15 tot 13u00
Prijs € 5,- (incl. lunch)
Tickets

Inleiding
 op de locatie voorafgaand aan de voorstelling
Datum 3 sep. 
Aanvang 20u00
Prijs gratis op vertoon van entreebewijs

Demonstratie-rondleiding Onvergetelijk Zeeuws Museum Blueprint on Memory toont de mentale en fysieke elementen van geheugenverlies. Ook het Zeeuws Museum is bezig met deze thematiek, zij bieden de rondleiding Onvergetelijk Zeeuws Museum voor mensen met geheugenverlies en hun naasten. Tijdens de demonstratie-rondleiding maak je kennis met het programma Onvergetelijk Zeeuws Museum. Speciaal getrainde rondleiders vertellen proefondervindelijk over hun werkwijze. Een leerzame, boeiende en interactieve rondleiding voor professionals, mantelzorgers en iedereen met belangstelling voor het onderwerp. 
Datum  4 sep. 
Aanvang 16u00
Locatie rondleiding Zeeuws Museum
Prijs ST € 27,50, (incl. voorstelling)

concept, regie en choreografie Ann Van den Broek originele cast Marion Bosetti, Sjoerd Bruil, Louis Combeaud, Jean-Gabriel Maury, Nik Rajšek en in wisselende bezetting Camilla Branchetti, Anthony van Gog, Carla Ramos Guerra en Meike Stevens muziekcompositie Nicolas Rombouts en Sjoerd Bruil video- en lichtontwerp Bernie van Velzen toneelbeeld Niek Kortekaas assistentie Ann Van den Broek en lyrics Gregory Frateur styling kostuums Marielle Vos en Ann Van den Broek outside eye Marc Vanrunxt scenefotografie Maarten Vanden Abeele